Utviklingstjenester

Advanced safetysystems for weapons have been a priority for Raufoss Enginering for over almost two decades.  Raufoss Engineering (earlier Raufoss Ammunisjonsfabrikker) are leading supplier of weaponsafe's in Norway, and also gives advice and acts as a counsulting partner for the Norwegian army when it comes to weapon-safetytechnology. Export throught millitary re-purchase agreements are one of our main priorities.
This has been possible by working close with SINTEF (Scandinavias largest research company for industrial and technical sciene), local government and Innovation Norway.

In addition to own productdevlopement, we also take on projects where we can use our competance in safetysolutions, advanced structures, construction of plastic and metall components, et. al.

For further information, don't hesitate to contact us.

 

 

 

Avanserte våpensikringssystemer er et nytt satsningsområde i Raufossindustrien. Fra oppstarten i 2007 har Raufoss Engineering (tidligere Raufoss Ammunisjonsfabrikker) blitt ledende norsk leverandør av våpenskap samt FoU-rådgiver for Forsvaret innen våpensikringsteknologi. Satsing på eksport gjennom militære gjenkjøpsavtaler er nå under forberedelse.

Denne utviklingen er gjort mulig gjennom et nært samarbeid med Innovasjon Norge og SINTEF, samt ved aktivt engasjement fra lokale myndigheter. Det er et felles ønske om å utvikle ”spin off” næringsvirksomhet med nasjonalt fokus basert på nøkkelkompetanse i innlandsindustrien. Næringsklyngen på Raufoss tilrettelegger for nyetableringer gjennom rådgivning, nettverksbygging og finansiering.

Som engineeringbedrift prioriterer Raufoss Engineering effektiv gjennomføring av FoU-prosjekter. I tillegg til egen produktutvikling påtar selskapet seg oppdrag som kompetansepartner innen sikringssystemer, avanserte strukturer, plastkonstruksjon mv. Vi vil på denne siden vise eksempler på våre FoU-prosjekter. Ta gjerne kontakt for å ytterligere informasjon om hva vi kan tilby.