EVAC and First Aid Station Vehicles

Etter en anbudskonkurranse fikk Raufoss Engineering AS, sammen med CHSnor på Moelven, i oppdrag å bygge 18 ambulanser og 9 førstehjelpsstasjoner basert på Hägglunds BV206 beltevogner. Kontrakten ble tildelt av Forsvarsmateriell (FMA). Raufoss Engineering var ansvarlig for å utvikle ambulansene og førstehjelpsstasjonene.

Oppdraget omfattet demontering av tidligere innredning i beltevognene, innkjøp av medisinsk utstyr (bårer, veggmoduler, varmeapparater etc.), konstruksjon av nye, komplette spesialinnredninger, prototypeproduksjon, et omfattende testprogram, godkjenning fra FMA, samt utarbeidelse av teknisk dokumentasjon, brukermanualer mv..

Etter at prototypene var godkjent, gjennomførte CHSnor serieproduksjon av ambulansene og førstehjelpsstasjonene. CHSnor har gode verksted fasiliteter for militære kjøretøyer. Prosjektet ble i hovedsak gjennomført i henhold til fremdriftsplanen, tross Covid-19 begrensninger. Samtlige beltevogner ble levert innen juli 2021. Oppdraget viser at Raufoss Engineering kan ta frem spesialinnredninger for Forsvarets kjøretøy.

Bv-206 Førstehjelpsstasjon
BV-206 Ambulanse
Ambulanse BV-206
previous arrow
next arrow
Bv-206 Førstehjelpsstasjon
BV-206 Ambulanse
Ambulanse BV-206
previous arrow
next arrow

Rammeavtale med forsvaret

2016 ble Raufoss Engineering AS tildelt en rammeavtale kontrakt fra Forsvarsbygg, for leveranse av innredning til våpenlagre. Innredningen er et modulært, fleksibelt stativsystem og benyttes i baser over hele Norge.

Oppfyller alle krav

Våpenlager innredningen ble utviklet av Raufoss Engineering gjennom en FoU-kontrakt med Forsvarets logistikkorganisasjon, Program AVA avdelingen. Systemet oppfyller samtlige produkt- og funksjonskrav fra Program AVA

Installasjon

I tillegg til å utvikling, produksjon og kvalitetskontroll av våpenlager innredningen, installerer Raufoss Engineering systemet i Forsvarets baser. Tilbakemeldingene fra Forsvarsbygg og fra brukerne er meget gode.

Varen er lagt i handlekurven.
0 items - kr 0,00