Sikkerhetsskap med innreding

Sikkerhetskap SSK 290

Stort sikkerhetskap med to dører og elektronisk kodelås. Kan leveres innredet med våre ProRack-paneler, våpenholdere og våpensikringsutstyr. Tilpasses etter behov.

Sikkerhetskap SSK 190

Skap med en dør og elektronisk kodelås. Kan leveres med hyller, eller innredet med våre ProRack-paneler, våpenholdere og våpensikringsutstyr.

Sikkerhetskap SSK 150

Skap med en dør og elektronisk kodelås.