Utviklingstjenester

Avanserte våpensikringssystemer er et nytt satsningsområde i Raufossindustrien. Fra oppstarten i 2007 har Raufoss Engineering (tidligere Raufoss Ammunisjonsfabrikker) blitt ledende norsk leverandør av våpenskap samt FoU-rådgiver for Forsvaret innen våpensikringsteknologi. Satsing på eksport gjennom militære gjenkjøpsavtaler er nå under forberedelse.

Denne utviklingen er gjort mulig gjennom et nært samarbeid med Innovasjon Norge og SINTEF, samt ved aktivt engasjement fra lokale myndigheter. Det er et felles ønske om å utvikle ”spin off” næringsvirksomhet med nasjonalt fokus basert på nøkkelkompetanse i innlandsindustrien. Næringsklyngen på Raufoss tilrettelegger for nyetableringer gjennom rådgivning, nettverksbygging og finansiering.

Som engineeringbedrift prioriterer Raufoss Engineering effektiv gjennomføring av FoU-prosjekter. I tillegg til egen produktutvikling påtar selskapet seg oppdrag som kompetansepartner innen sikringssystemer, avanserte strukturer, plastkonstruksjon mv. Vi vil på denne siden vise eksempler på våre FoU-prosjekter. Ta gjerne kontakt for å ytterligere informasjon om hva vi kan tilby.