Service

VENNLIGST KONTAKT DIN VÅPENSKAPFORHANDLER FOR TEKNISK SUPPORT. HVIS DU HAR BEHOV FOR ASSISTANSE PÅ HJEMSTEDET KAN LÅSESMED KONTAKTES DIREKTE.

Vedlikehold

Sikkerhetsskapene fra Raufoss Engineering er generelt vedlikeholdsfrie. De kan rengjøres med en fuktig klut og såpevann.

Sikkerhetsskapene leveres som standard med to nøkler. Hvis en nøkkel går tapt anbefales det umiddelbart å lage en kopi av den gjenværende nøkkelen, slik at man alltid har to. Slik nøkkelkopi kan slipes av de fleste sikkerhetsbutikker. Hvis butikken ikke har riktig nøkkelemne fås dette fra Raufoss Engineering. Vennligst bestill i så fall nøkkelemnet gjennom din våpenskapsforhandler.

Våre sikringssystemer for profesjonell bruk har spesielle funksjoner og elektronikk. Nødvendig opplæring i montasje og bruk planlegges i samarbeid med kunde, og kan utføres som stedlig instruksjon eller som felles kurs. All nødvendig dokumentasjon medfølger leveransene. Også sikringssystemene er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, anbefaler vi et årlig ettersyn; for å kontrollere funksjon og elektronikk samt for rengjøring. Informasjon om ettersynsprogram gis ved leveranse.

Også sikringssystemene er i utgangspunktet vedlikeholdsfrie, anbefaler vi et årlig ettersyn; for å kontrollere funksjon og elektronikk samt for rengjøring. Informasjon om ettersynsprogram gis ved leveranse.