Engineering

VI HAR SPESIALKOMPETANSE PÅ KONSTRUKSJON AV MEKANISKE DESIGN, PLATEKOMPONENTER, PLASTSTØPING, OG AVANSERTE STRUKTURER.

Vår kjernekompetanse

 • Dataassistert Design

  100%

 • Konstruksjon

  100%

 • Prosjektledelse

  100%

 • Platekomponenter

  100%

 • Plaststøp

  100%

 • Idéutvikling

  100%

Prosjekt ansvar, design og konstruksjon
Basert på engineeringkompetanse innen materialteknologi, strukturanalyser og mekanisk konstruksjon skreddersyr vi produkter og systemer til dine bruksområder.

Raufoss Engineering påtar seg utviklingsoppdrag for kunder, innen mekaniske/platebaserte strukturer, sikringssystemer og plastkonstruksjon. I tillegg til prosjektansvar og produktutvikling kan vi også levere løsningen som tas fram.

Raufoss Engineering er ledende norsk leverandør av familiesafer og våpenskap, i tillegg leverer vi sikringsløsninger til profesjonelle kunder. Flere av produktene er patentert og designbeskyttet. Selskapet står for den komplette verdikjeden – produktutvikling, produksjon og markedsføring.

Som engineeringbedrift prioriterer vi effektiv gjennomføring av FoU-prosjekter. I tillegg til egen produktutvikling påtar selskapet seg konsulentoppdrag, og kan bistå som kompetansepartner innen sikringssystemer, design og konstruksjon.
Nederst på denne siden vises eksempler på våre FoU-prosjekter. Ta gjerne kontakt for å ytterligere informasjon om hva vi kan tilby.

Nettverkssamarbeid

-forskning og utvikling

Vi har et bredt kontaktnettverk innen Raufoss Industrien, en av norges største industriklynger, i tillegg jobber vi sammen med Innovasjon Norge, SINTEF Raufoss Manufacturing og TotAl Defence group. Dette gjør oss sterke, og gir oss mulighet til å alltid innhente hjelp og spesialkompetanse, i de tilfeller vi ikke innehar den selv.

Prosjekter

Vi jobber stadig med nye prosjekter, og ikke alle er knyttet opp mot politi og forsvar. Nedenfor ser du et lite knippe av prosjekter vi har jobbet med.

X